Prisliste
Velkommen til Toten Pukkverk AS

Toten Pukkverk er lokalisert i Suljulibakken steinbrudd, Toten Almenning lodd 3. Pukkverket er en videreføring av Toten Almennings drift i samme bruddet. Selve bruddforekomsten har vært drevet i ca 15 år, men Toten Pukkverk overtok driften 2014. Der spreger vi ut, knuser og
leverer de mest brukte kvalitetene, fra veigrus til sprengstein. I tilegg leverer vi bark og jord i sesong. Dersom det er behov for fraksjoner som ikke står i prislisten er det bare å ta kontakt med oss, det kan hende vi har det også.

 

Vi holder åpent hverdager 08:00-15:00.

 

Kontakt oss på telefon 456 30 833 eller 908 63 729
eller e-post toten.pukkverk@getmail.no